Gyermeklelkivilág

Siklós Anita gyermekpszichológus

Gyermekpszichológiai szakirodalom

Az alábbi szakirodalmi gyűjtéssel szeretnék egy kis segítséget nyújtani azoknak, akik nap mint nap gyermekekkel foglalkoznak, és mindenkinek, aki a gyermekpszichológia iránt érdeklődik.

A lista folyamatosan bővül!


Agresszió

 • Bíró Kata (szerk., 2008). Agresszió az iskolában – és a jog?: helyzetkép, diagnózis, jogérvényesítő eljárások és módszerek: jogászok, pedagógusok, szakértők az iskolai agresszióról és kezelésének törvényes eszközeiről. Jogismeret Alapítvány
 • Buda Mariann (2005). Tehetünk ellene?: a gyermeki agresszió. Budapest, Dinasztia
 • M. Nádasi Mária (2006). Agresszió az iskolában. Golnhofer E. (szerk.) Az iskolák belső világa. Bölcsész Konzorcium, Budapest
 • Ranschburg Jenő (2012). Félelem, harag, agresszió. Budapest, Saxum Kiadó
 • Rose, I. (2010). Az iskolai erőszak. Oriold és Társai Kft.


Autizmus

 • Baron-Cohen, S., Bolton, P. (2000). Autizmus. Osiris Kiadó
 • Bös, M. (2004). Gyermeklélek. Kláris, Budapest
 • Clements, J., Zarkowska, E. (2007). Viselkedésproblémák és autizmus spektrum zavarok. Kapocs, Budapest
 • Davis, J.; Balázs A. (1998). Autista a testvérem! Kapocs, Budapest
 • Frith, U. (1991). Autizmus. A rejtély nyomában. Kapocs, Budapest
 • Havasi Ágnes (2003). Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Budapest
 • Howlin, P. (2001). Autizmus. Felkészülés a felnőttkorra. Kapocs: Budapest
 • Howlin, P. Baron-Cohen, S. Hadwin, J. (2007). Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek? Kapocs: Budapest
 • Howlin, P., Rutter, M. (1997). Az autisztikus gyermekek kezelése. Kapocs, Budapest
 • Jordan, R. Powell, S. (1997). Autisztikus gyermekek speciális tantervi szükségletei. Tanulási és gondolkodási készségek. Kapocs, Budapest
 • Park, C. C. (2001). Autista a kislányom. Budapest: White Golden Book
 • Sutherland School (1997). Autisztikus gyermekek viselkedésproblémáinak kezelése. Kapocs, Budapest


Érzelmi intelligencia

 • Goleman, D. (2008). Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó
 • Kádár Annamária (2012). Mesepszichológia – Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. Kulcslyuk Kiadó
 • Kádár Annamária (2012). Az érzelmi intelligencia fejlődése és fejlesztésének lehetőségei óvodás- és kisiskoláskorban. Ábel Kiadó
 • Szitó Imre (2009). Az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában. Edition nove


Fantáziajátékok, kreativitásfejlesztés

 • Gőbel Orsolya (2006). Varázsjátékok I. Mozgás a képzelet szárnyán. L’Harmattan Kiadó, Budapest
 • Gőbel Orsolya (2006). Varázsjátékok II. A fantázia tengerén. L’Harmattan Kiadó, Budapest
 • Gőbel Orsolya (2007). Varázsjátékok III. Égig emelő légzés. L’Harmattan Kiadó, Budapest
 • Gőbel Orsolya (2008). Varázsjátékok IV. A szív érintése. L’Harmattan Kiadó, Budapest
 • Gőbel Orsolya (2009). Varázsjátékok V. Önmagunkban elmélyülten. L’Harmattan Kiadó, Budapest
 • Horváthné Csapucha Klára (2007). Kreativitásfejlesztés játékosan. Flaccus Kiadó
 • Horváthné Csapucha Klára, Szabóné Nemes Magdolna, Wittmann-né Dúzs Margit (2010). A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában. Flaccus Kiadó


Gyász, halál

 • Nagy Mária Ilona (1997). A gyermek és a halál. Pont Kiadó
 • Polcz. A. (2001). Élet és halál titkai. Mit mondjunk a gyerekeknek a halálról? Pont Kiadó
 • Polcz, A. (2001). Gyermek a halál kapujában. Pont Kiadó
 • Polcz, A. (2007). Meghalok én is? – A halál és a gyermek. Jelenkor Kiadó
 • Tatelbaum, J. (1998). Bátorság a gyászhoz. Pont Kiadó


Gyermekpszichológiai rendellenességek, gyermekpszichiátria

 • Cziegler Orsolya (2009). Baj van a gyerekemmel? Saxum Kiadó
 • Gácser Magdolna (2007). „Csodatévő virág”. Gyermekpszichiátriai esettanulmányok pedagógusoknak. APC-Stúdió
 • Gácser Magdolna (2006). Gyermekpszichiátria. APC-Stúdió
 • Ranschburg Jenő (2012). Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Saxum Kiadó
 • Tényi Tamás; Csábi Györgyi (2006). Gyermekpszichiátriai esettanulmányok. Pécsi Tudományegyetem
 • Vetró Ágnes (szerk., 2008). Gyermek- és ifjúságpszichiátria. Medicina Kiadó
 • Vikár András; Vikár György; Székács Eszter (szerk., 2007). Dinamikus gyermek-pszichiátria. Medicina Kiadó


Gyermekpszichoterápia

 • Ahrens-Eipper, S.; Leplow, B.(2008).Csak bátran, Til tigris! Medicina Kiadó
 • Anderson, R.; Dartington, A. (2007). A serdülés vihara klinikus szemmel. Animula Kiadó
 • Bowlby, J. (2009). A biztos bázis. Animula Kiadó
 • Csorba János (2011). Öngyilkos és önsértő magatartás serdülőkorban. Animula Kiadó
 • Hédervári-Heller Éva (2008). A szülő-csecsemő konzultáció és terápia. Animula Kiadó
 • Kaduson, HG; Schaefer, CE (2009). 101 játékterápiás technika. Animula Kiadó
 • Kernberg ,P. ; Weiner, A. S.; Bardenstein, K. K. (2007). Személyiségzavarok gyermek- és serdülőkorban. Animula Kiadó
 • Petzold, H.; Ramin, G. (2002). Gyermekpszichoterápia. Osiris Kiadó
 • Klaniczay Sára (1999). Esetek a gyermekpszichoterápia területéről. ELTE-Bárczi Kiadó
 • Williams, G. (2008). Belső tájak, idegen testek. Serdülőkori evészavar és más bajok. Animula Kiadó
 • Winnicott, D. W. (2000). Kisgyermek, család, külvilág. Animula Kiadó


Gyermekvédelem, gyámügy

 • Gáspár Károly (2004). Gyermekvédelmi és gyámügyi kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó
 • Veczkó József (2002). A gyermek és ifjúságvédelem alapjai. APC-Stúdió
 • Veczkó József (2002). Gyermek- és ifjúságvédelem – Család és gyermekérdek. APC-Stúdió


Hiperaktivitás, ADHD

 • F. Földi Rita (2004). Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Bt.
 • F. Földi Rita (2005). A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius Bt.
 • Neuhaus, C. (1999). Hiper- és hipoktivitás, figyelemzavar. Kairosz Kiadó
 • Selikowitz, M. (2010). ADHD: a hiperaktivitás-figyelemzavar tünetegyüttes. Geobook
 • Teadore, T. (2007). Hipergés. Ton Ton Kiadó
 • Wender, P. H. (1993). A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt. Medicina Kiadó


Iskolapszichológia

 • Bácskai Júlia (2003).Kezdeti tapasztalatok, „saját élményem” az iskolapszichológiáról. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Bácskai Júlia(2005). Önismereti csoportok céljai és módszerei. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Bugán Antal; Kalamár Hajnalka; Vozár Anna; Homoki Zsuzsa (2003). Csoportmódszerek az iskolában. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Czvik Éva; Sziszik Erika(2004). Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Dehelán Éva; Szász Balázsné; Sárossy Györgyné (2004). Egy pályaválasztási érettséget fejlesztő módszer alkalmazásának néhány iskolai tapasztalatáról. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Dehelán Éva (2003). Tapasztalataim a komplex mentálhigiénés prevenció lehetőségeiről az óvodában. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Fodorné dr. Földi Rita (2005). Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Fürcht László; Hegyiné F. Gabriella; Martonné Tamás Márta; Szitó Imre (2005). Tanulási készség tréning serülők számára. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Gutkin, T. B.; Curtis, M. J. (2005). Az iskolai konzultáció elmélete és technikái. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Gyenei Melinda (2004). Iskolai tanulás – tanulási zavarok – fejlesztés. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Gyenei Melinda; Dedinszky Lászlóné (2004). Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Jávorné Dr. Kolozsváry Judit (2005). Serdülők az iskolában. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Kalamár Hajnalka (2005). Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Kalamár Hajnalka (2005). Tíz alkalom (Tanulási zavarok korrekciójához kapcsolódó fejlesztő program tapasztalatai és lehetőségei. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK)
 • Kalamár Hajnalka; Sziszik Erika (2005). A ”CAT” bemutatása és használati lehetőségei az iskolában. A ”JEPQ” személyiségkérdőív ismertetése. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Klein Sándor (2007). Gyermekközpontú iskola. Edge 2000 Kiadó
 • Kreácsik Judit (2005) A Wartegg-teszt bemutatása és iskolai alkalmazásának lehetőségei. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Kuhn Gabriella; Gyarmathy Éva (2004). A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Magyar Judit (2004). Egy kiscsoportos fejlesztő program kísérlete (tanulási és magatartási gondokkal küzdő gyerekek számára).Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Martonné Tamás Márta; Sallay Hedvig; Perge Judit (2007). Pályaválasztás és szelekció. A szociometriai módszer alkalmazása alsó és középfokú oktatási intézményekben.Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Nagyné Elek Eszter; Gyenei Melinda (2009). A diagnosztika és fejlesztő munka lehetőségei a gimnáziumban. Kísérleti tapasztalatok az iskolai motiváció mérése terén. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • P.Balogh K. (szerk.) (1988). Iskolapszichológia Budapest, Tankönyvkiadó
 • P. Balogh Katalin (2001). Módszertani levél: ajánlás az iskolapszichológiai tevékenység szabályozására. Alkalmazott pszichológia III. évf. 4. 91-97
 • Porkolábné Dr. Balogh Katalin, Szitó Imre (2004). Az iskolapszichológia néhány alapkérdése.Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Porkolábné Balogh K. (1981). A tanulási nehézségek korai felismerése. Kézirat. Budapest, ELTE.
 • Porkolábné Balogh K. (2005). Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Iskolapszichológia Módszertani füzetek 4. sz. Budapest, ELTE.
 • Porkolábné Balogh K. (1992). Kudarc nélkül az iskolába. Budapest, Alex-Typo
 • Porkolábné Balogh K. (2005). Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Szitó Imre (2005). A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Szitó Imre (2007). Kommunikáció az iskolában. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Szőnyi Magda dr. (2005). Jacqueline Royer: Metamorfózisok tesztje. Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK
 • Vass Zoltán;Perger, Mónika (2011). A kinetikus iskolarajz.Iskolapszichológia Módszertani Füzetek, ELTE-PPK


Játékterápia

 • Kaduson, HG; Schaefer, CE (2009). 101 játékterápiás technika. Animula Kiadó
 • Polcz A. (1985). Aktív játékdiagnosztika és játékterápia. Intaháza. Pszichiatriai Rehabilitációs Intézet
 • Polcz A. (1999). Világjáték: dinamikus játékdiagnosztika és játékterápia. Budapest, Pont
 • Takács Bernadett dr. (2001). Gyermek – játék – terápia. OKKER Kiadó


Mesepszichológia, meseterápia

 • Bettelheim, B. (2008). A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / ford. Kúnos László. Budapest, Gondolat
 • Boldizsár Ildikó (2010). Meseterápia: mesék a gyógyításban és a mindennapokban. Budapest, Magvető
 • Davis, N.; Simms, L.; Korbai, H. (szerk., 2010). Az aranytök: terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek I. Bp. L’Harmattan
 • Kádár Annamária (2012). Mesepszichológia – Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. Kulcslyuk Kiadó
 • Korbai Hajnal (szerk., 2010). Lotilko szárnyai: terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek II. Bp. L’Harmattan
 • Ortner, G. (2013). Gyógyító mesék. Móra Kiadó
 • Ortner, G. (2011). Új gyógyító mesék. Móra Kiadó
 • Szávai Ilona (szerk., 2009). Tanulmányok a mesék a fontosságáról. PONT Kiadó


Önismeret

 • Gönczi Károly (2006). Önismereti játékok gyűjteménye 2. Pedellus Tankönyvkiadó
 • Rudas János (1999). Önismereti csoportok. Animula Kiadó
 • Rudas János (2007). Delfi örökösei. Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat. Lélekben otthon
 • Rudas János (2009). Javne örökösei. Fejlesztő tréningcsoportok – elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Lélekben otthon
 • Pintér István, Varga Irén, Gönczi Károly (2004). Önismereti játékok gyűjteménye. Pedellus Tankönyvkiadó


Rajzelemzés

 • Feuer Mária (2002). A firka lélektana. Akadémiai Kiadó
 • Feuer Mária (2000). A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Akadémiai Kiadó
 • Malchiodi, Cathy A. (2003). Gyermekrajzok megértése. Animula Kiadó
 • Sehringer, W., Vass, Z. (szerk.) (2005). Lelki folyamatok dinamikája a képi világ diagnosztikában és terápiában. Budapest: Flaccus
 • Vass Zoltán(2011).A többdimenziós rajzteszt. Budapest: Flaccus Kiadó
 • Vass Zoltán (2003). A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus
 • Vass Zoltán (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus
 • Vass Zoltán;Perger Mónika (2011). A kinetikus iskolarajz. Iskolapszichológia 32, ELTE Eötvös Kiadó
 • Vass Zoltán;Vass Viola (2011).A közös rajzok pszichológiai értelmezése. Budapest: Flaccus Kiadó


Tourette-szindróma

 • Tárnok Zsanett (szerk., 2009). Tic-taktika. Akadémiai Kiadó
      

GyermeklelkivilágHonlapkészítés: Eastside Informatika Kft.